Europe Direct Mures

Despre noi

Adresa
Str. George Enescu, nr. 2
540052 Tîrgu-Mureș
Telefon: 037.265.1286/7

Email:
robert@cjmures.ro

Consiliul Judetean Mures

Despre noi

Adresa
Str. Primariei, nr. 2
540026 Tîrgu-Mureș
Telefon: 0265/263211

Email:
cjmures@cjmures.ro 

europe direct Mures - header

CINE SUNTEM?

Centrul Europe Direct, înfiinţat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene este găzduit de Consiliul Judeţean Mureş şi face parte din Reţeaua Centrelor de informare Europe Direct constituită la nivelul tuturor statelor membre.

Centrul Europe Direct Mureş oferă servicii gratuite, adaptate la nevoile populaţiei şi care permite publicului mureşean să obţină informaţii, consiliere, asistenţă şi răspunsuri la întrebări privind activitatea Uniunii Europene; afaceri europene, legislaţie, politici, programe, precum şi oportunităţile de finanţare

Prin activităţile desfăşurate şi serviciile furnizate Centrul Europe Direct Mureş:

 • Contribuie la creşterea gradului de cunoştinţe la nivel local şi regional cu privire la politicile şi programele Uniunii Europene prin diseminarea de informaţii, publicaţii şi documentaţii, precum şi prin diseminarea de materiale informative la sediul instituţiilor publice din regiune – autorităţi locale, şcoli, licee, etc prin organizarea de evenimente şi informarea mass media
 • Acţionează proactiv în relaţia cu alţi actori locali şi regionali încurajându-i să participe în programe comunitare.

CUI NE ADRESĂM ?

Centrul Europe Direct Mureş se adresează fără discriminare tuturor categoriilor de cetăţeni care caută informaţii privind orice domeniu de activitate ale UE.

 • Publicului larg – oferirea de informaţii, consiliere, asistenţă şi răspunsuri la întrebări despre instituţii, legislaţie, politici, programe şi oportunităţi de finanţare ale UE, drepturi şi obligaţii ce derivă din statutul de cetăţean al UE. Prin intermediul nostru, cetăţenii au posibilitatea de a adresa întrebări, opinii şi sugestii, direct instituţiile europene
 • Instituţii, organizaţii profesionale şi agenţi economici – oferirea de informaţii specializate pentru interesele şi cerinţele acestora, legate de procesul adaptării legislaţiei naţionale la cea comunitară, standarde şi norme europene, programe de finanţare, oportunităţi de dezvoltare şi schimburi de experienţă prin participarea la diferite proiecte europene, asistenţă pentru obţinerea de fonduri UE, etc,

Persoanele interesate sunt ajutate să găsească informaţii şi să aleagă resursele de informare cele mai potrivite pentru soluţionarea cererilor, inclusiv prin punerea la dispoziţia publicului a unui calculator conectat la Internet.

LOCAŢIE

Centrul Europe Direct Mureş este situat în incinta Consiliului Judeţean, municipiul Târgu Mureş, strada George Enescu nr 2, în zona centrală a oraşului şi cu acces direct de pe stradă.

Centrul are o suprafaţă de 60 mp, existând posibilitatea organizării unor activităţi pe teme europene cu un număr relativ mare de persoane.

De asemenea, vizibilitatea Centrului este asigurată şi de două tăbliţe indicatoare montate deasupra intrării, în limba maghiară şi română.

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Centrul Europe Direct furnizează servicii de informare pentru publicul mureşean 5 zile pe săptămână, după cum urmează:

Luni-Vineri :        8:00-16:00

Centrul este deservit în permanenţă de trei persoane, angajaţi ai Consiliului Judeţean Mureş.

PERSONALUL CENTRULUI

Personalul de la Centru este calificat în vederea furnizării informaţiilor, asistenţă şi consiliere pe teme de interes referitoare la Uniunea Europeană. În acest sens, ofiţerii de informare:

 • Răspund la chestiuni generale despre UE şi politicile comunitare, oferind cetăţenilor informaţii detaliate şi neutre din punct de vedere politic
 • Oferă asistenţă la accesarea siturilor oficiale ale instituţiilor europene
 • Organizează evenimente de informare şi educaţionale
 • Distribuie gratuit materiale informative din diverse domenii de activitate ale Uniunii Europene, despre Comisia Europeană, etc
 • Colaborează cu alte organisme de informare europeană, facilitând schimbul de experienţă
 • Organizează şi participă la dezbateri pe teme europene prin intermediul unor seminarii
 • organizează întâlniri, dezbateri şi sesiuni de informare în şcoli sau alte instituţii

SERVICII ŞI FACILITĂŢI OFERITE

Centrul Europe Direct oferă servicii care:

 • permite publicului să obţină informaţii, consiliere, asistenţă cu privire la legislaţia, politicile, programele şi oportunităţile de finanţare ale UE,
 • oferă posibilitatea de a comunica direct cu instituţiile Uniunii Europene,
 • asigură Comisiei un feed back pe baza căreia să-şi poată îmbunătăţii strategia de informare

SERVICII OFERITE GRATUIT

 • informare generală pe teme ale UE
 • numele, adresa şi datele de contact ale diferitelor organizaţii şi instituţii ale UE
 • consiliere pentru depăşirea unor probleme în exercitarea drepturilor de cetăţean european
 • multiplicare şi distribuire materiale informative – broşuri, pliante, buletine informative în domeniul afacerilor europene şi ale programelor de finanţare
 • asistenţă în obţinerea finanţărilor europene
 • asistenţă pentru participarea la programele şi proiectele europene
 • organizarea de evenimente de informare specifice
 • organizarea de seminarii, mese rotunde, dezbateri publice pe diferite teme de interes ale UE
 • îndrumarea cetăţenilor în folosirea şi accesarea resurselor de finanţare,
 • informarea agenţilor economici şi actorilor locali cu privire la prosibilităţile de finanţare europeană

De asemenea, Centrul Europe Direct organizează periodic activităţi de informare europeană pentru pre-şcolari, elevi, studenţi şi cadre didactice.

Oferim acces gratuit la toate canalele de informare europeană prin intermediul unui calculator pus la dispoziţia publicului şi conectat la Internet.

Cetăţenii pot obţine informaţii şi prin intermediul telefonului cu acces la linia EUROPE DIRECT cu sediul la Bruxelles, la numărul 00 800 67891011, putând intra in direct cu un ofiţer de informare care furnizează informaţii şi în limba română.

Alte echipamente din cadrul Centrului:

 • calculatoare conectate la Internet
 • imprimantă
 • copiator
  infochioşc
 • Despre noi
 • Despre noi
 • Despre noi
 • Despre noi
 • Despre noi
 • Despre noi
 • Despre noi
 • Despre noi