europe direct Mures - header

Calendarul lansarii POS DRU pentru anul 2012

Descarca calendarul

POSDRU: Calendarul actualizat al lansarilor de apeluri de proiecte

Calendar POS DRU

AM POS Mediu a lansat apelul de proiecte pe Axa 4 – protectia naturii

Ministerul Mediului si Padurilor, in calitate de AM POS Mediu, a lansat cea de-a cincea sesiune de selectie de proiecte pentru Axa 4 „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii”
Beneficiarii eligibili sunt administratorii si custozii ariilor protejate, agentiile regionale si locale de protectia mediului, institutiile si autoritatile publice, organizatiile
neguvernamentale, institutele de cercetare, universitatile, muzeele.
Acestia pot depune cererile de finantare pana la data de 06.07.2012, ora 16:00, la sediile Organismelor Intermediare din cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei.
Depunerea este continua, pana la data limita mentionata.
Descarca Ghidul Solicitantului

Beneficiarii care au proiecte mari contractate vor primi sprijin sub forma de asistenta tehnica pentru a le implementa

Ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, a anuntat, ieri, ca Executivul a stabilit acordarea de asistenta tehnica, in scopul sustinerii proiectelor majore de infrastructura, de mediu, de energie, finantate din fonduri europene si considerate prioritare de catre Guvern.
In acest sens, Guvernul a mandatat 
Ministerul Afacerilor Europene sa incheie proiecte de asistenta tehnica cu operatori economici, companii, autoritati locale care implementeaza proiecte majore. 
”S-a decis, intr-o prima etapa,
 constituirea unui task-force, format din echipe operative de experti  in domenii precum mediu, transporturi, achizitii publice, care sa acorde asistenta tehnica beneficiarilor, in scopul accelerarii absorbtiei fondurilor europene. Proiectul va fi realizat in cadrul facilitatii de asistenta tehnica, sub forma a doua contracte subsecvente, vizand proiectele de mediu si cele privind infrastructura rutiera”, a subliniat ministrul. Cele doua contracte vor fi lansate pana la finele acestei luni si vor fi contractate in cursul lunii mai. Acestea vor avea ca o durata de 6 saptamani si un buget estimat de circa 85.000 euro, respectiv 72.000 euro fara TVA.
Intr-o a doua etapa, in termen de sase luni, Ministerul Afacerilor Europene va incheia un acord-cadru de servicii cu operatorii economici care implementeaza proiecte mari. 
Acest acord va fi incheiat pe o perioada de doi ani, grupat in functie de tipul de proiecte si tipul de activitati de sprijin. Activitatile de acordare a asistentei tehnice vor viza consultanta in managementul achizitiilor publice, verificarea rapoartelor si facturilor prestatorilor de servicii si lucrari, intocmirea dosarului cererii de rambursare, indrumarea, rezolvarea unor probleme juridice, etc. Ministrul Leonard Orban a estimat ca suma estimata pentru finantarea acordului-cadru va fi de aproximativ 4,6 milioane de euro, pentru un sprijin destinat celor 100 de proiecte, sprijinite cu
 pana la 150 de zile de asistenta tehnica. 

O noua versiune a Manualului de Identitate Vizuala pentru POR

A fost aprobat Manualul de Identitate Vizuala pentru POR, editia a treia, versiunea consolidata, martie 2012. Aceasta se va aplica tuturor materialelor de informare si promovare ce se vor realiza incepand cu data de 1 mai 2012, chiar daca contractele au fost semnate anterior acestei date.
Descarca Manualul de Identitate Vizuala (martie 2012)

Prevederi privind cererile de rambursare si de prefinantare in cadrul POR

Incepand cu data de 1 martie 2012, a fost modificat M VI/OI Manualul de verificare si avizare a cheltuielilor al OI ADR Centru,

Instructiuni pentru derularea de achizitii de catre IMM-uri in cadrul masurii DMI 5.2„Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice”.

AM POR a publicat un document cu instructiuni simplificate pentru derularea achizitiilor de catre beneficiarii IMM-uri care opereaza in cadrul DMI 5.2. „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice”.

S-a lansat apelul pentru operatiunea „Consultanta”-IMM-urile pot depune proiecte incepand cu 15 martie

Fisa apelului

TVA cheltuiala eligibila pentru toate programele operationale

In baza dispozitiilor HG nr. 1135/09.11.2011 pentru modificarea si completarea HG nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, pentru proiectele depuse incepand cu data de 01.01.2012, cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata nedeductibila este eligibila pentru toate programele operationale finantate din instrumente structurale.
Dispozitiile HG 1135/2011 modifica si completeaza Ghidurile Solicitantului aferente apelurilor de proiecte active in cadrul carora sunt prevazute depuneri de proiecte in cadrul POSCCE incepand cu data de 01.01.2012, respectiv operatiunile 1.1.2 – Standardizare si 1.1.1.A2 – Investitii mici.

Sursa: OI IMM

Calendar de lucru PO Pescuit pentru anul 2012

Calendar proiecte

Ghidul pentru axa 4 POS Mediu- sisteme de management pentru protectia naturii publicat spre consultare

Descarcati ghidul solicitantului

S-a lansat apelul pentru centrele de informare si promovare turistica

AM POR a lansat un nou apel de proiecte, cu depunere continua, pentru Operatiunea „Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora”, din cadrul DMI 5.3. „Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica”.
Cererile de finantare pot fi depuse la sediul Organismului Intermediar pentru Turism, din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului,
incepand cu data de 12 martie 2012.
Cererea de proiecte va fi deschisa pana la depasirea cu 50% a alocarii financiare disponibile.
Descarca Ghidul Solicitantului

Redirectionarea finantarii in cadrul POR pentru evitarea dezangajarii de fonduri

In acord cu obiectivul stabilit de ministrul afacerilor europene, Leonard Orban, privind minimizarea dezangajarii de fonduri europene, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in calitate de Autoritate de Management a Programului Operational Regional, a propus Comisiei Europene realocarea partiala a finantarilor in cadrul POR. Astfel, constantandu-se o cerere relativ redusa de finantare pentru reabilitarea si reconversia siturilor industriale poluate (DMI 4.2), MDRT a primit acceptul autoritatilor de la Bruxelles pentru redirectionarea a 172,85 milioane de euro(dintr-un total de 200,09 milioane alocate initial pentru DMI 4.2) catre alte domenii majore de interventie, dupa cum urmeaza:
• 26,65 milioane de euro pentru reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate;
• 13,31 milioane de euro pentru dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala;
• 28,47 milioane de euro pentru sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor;
• 39,84 milioane de euro pentru restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe;
• 64,58 milioane de euro pentru proiecte de creare, dezvoltare, modernizare a infrastructurii de turism, pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice.
In prezent, suma totala contractata in cadrul POR este de 3.144,05 milioane de euro (reprezentand 84,38% din alocarea initiala a Programului Operational Regional), tinta de contractare propusa de MDRT pentru anul 2012 fiind de 100%.
Sursa: MDRT

Se redeschide aplicatia online de depunere a proiectelor "Investiţii mici ale IMM-urilor" şi " standardizare"

Puteti accesa direct formularul de aplicatie pe pagina http://poscce.mimmcma.ro

Calendar POS CCE ianuarie 2012

Descarcă catalog

Calendar POR ianuarie 2012

Descarcă catalog

Calendar POS DCA ianuarie 2012

Descarcă catalog

Calendar PO Asistenţă tehnică ianuarie 2012

Descarcă calendar

Calendar POS transport ianuarie 2012

Descarca calendar

Se deschid noi finantari prin POS Dezvoltarea Resurselor Umane

Catalog finantari

Calendarul lansarii actiunilor in cadrul POS Cresterea competitivitatii economice

ianuarie 2012

 

Sursă: 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru 
ALBA IULIA, Piaţa Consiliul Europei, nr. 32D, 
Tel: 0040-258-818616,Fax: 0040-258-818613 E-mail: 
office@adrcentru.ro , 
Web: 
www.adrcentru.ro

  • Calendar lansări Programe Operaționale
  • Calendar lansări Programe Operaționale
  • Calendar lansări Programe Operaționale
  • Calendar lansări Programe Operaționale
  • Calendar lansări Programe Operaționale
  • Calendar lansări Programe Operaționale
  • Calendar lansări Programe Operaționale
  • Calendar lansări Programe Operaționale