europe direct Mures - header

Ghidul masurii 121 PNDR publicat spre consultare

Descarca ghidul masuri 121- Modernizarea exploatatilor agricole

21 septembrie - termenul limita de depunere a cererilor de plata pentru acordarea sprijinului producatorilor de lapte si carne de vita

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunta potentialii beneficiari ca 21 septembrie 2012 este termenul limita de depunere a cererii de plata aferenta anului 2012, in cadrul “Schemei de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de vita din zonele defavorizate”, finantata din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA).
De acest sprijin comunitar pot beneficia producatorii agricoli constituiti potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 - crescatori de vaci de lapte si/sau de bivolite de lapte si/sau de taurine din rase de carne si/sau metisii cu rase de carne.
Solicitantul trebuie sa depuna o singura cerere pentru toate exploatatiile detinute (cu cod de la ANSVSA), la centrul judetean APIA pe a carui raza teritoriala se afla exploatatia cu cel mai mare numar de animale.
Conditii de acordare generale: 

 • exploatatiile sunt localizate in zonele defavorizate din Romania, identificate in Anexa 4A la Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR 2007 – 2013;
 • bovinele din exploatatiile pentru care beneficiarul solicita ajutor specific sunt identificate si inregistrate in Registrul National al Exploatatiilor – RNE;
 • detin registrul individual al exploatatiei, actualizat in conformitate cu Reg. (UE) nr.1760/2000.  Pentru a consulta conditiile de acordare specifice categoriilor solicitate, click aici

Absorbtie reala de aproape 50% a fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) a efectuat pana in prezent plati catre beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) in valoare de 4,02 miliarde de euro

Din aceasta suma, 2,29 miliarde de euro reprezinta plati pentru finantarea proiectelor de investitii derulate prin PNDR pentru dezvoltarea agriculturii si a mediului rural, iar restul, 1,73 miliarde de euro, reprezinta plati directe efectuate catre fermieri.

Pe langa aceasta suma, Romania a absorbit initial si 561 de milioane de euro, fonduri care reprezinta avansul acordat de Comisia Europeana in momentul demararii Programului National de Dezvoltare Rurala. 

Cumuland avansul si platile efectuate, rezulta un total de aproximativ 4,6 miliarde de euro (4,58 miliarde de euro) fonduri atrase efectiv pentru Romania de catre APDRP, ceea ce reprezinta un grad de absorbtie al fondurilor europene de aproape 50% din totalul fondurilor disponibile pentru dezvoltare rurala, pana in 2015.

Pentru efectuarea platilor, APDRP trebuie sa primeasca din partea beneficiarilor proiectelor de investitii Cereri de Plata, pe care, dupa verificarea documentara si pe teren, le deconteaza – sunt decontate doar acele cheltuieli efectuate care sunt eligibile, sunt justificate cu documente valabile si sunt in conformitate cu prevederile proiectului aprobat pentru finantare. 

Sursa: APDRP

Se pot depune cereri pentru acordarea sprijinului pentru agricultorii afectati de seceta in anul agricol 2011 – 2012

Hotararea privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de seceta manifestat in anul agricol 2011-2012, asupra culturilor agricole” a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 639/ 7 septembrie 2012.

Astfel, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial, fermierii pot depune cereri la directiile pentru agricultura, pana la data de 15 octombrie 2012. Sprijinul va fi acordat incepand cu data de 1 noiembrie 2012.

Ajutorul stabilit de actul normativ se acorda producatorilor din domeniul vegetal si compenseaza o parte din pierderea productiei destinata autoconsumului. Beneficiarii schemei sunt fermieri persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008, persoane juridice precum si orice forme asociative cu sau fara personalitate juridica care detin suprafete de culturi agricole in teren arabil si au infiintat culturi in toamna anului 2011, primavara anului 2012. 

Cuantumul ajutorului este de 100 de lei pe hectar si se acorda pentru suprafete cuprinse intre 1 ha si maxim 10 ha inclusiv. Numarul estimat de beneficiari este de aproximativ 573.000 de fermieri, iar suprafata de teren arabil pentru care se acorda sprijinul este de aproximativ 1,9 milioane ha. 

Suma maxima a sprijinului financiar nu poate depasi echivalentul in lei a 7.500 euro pentru fiecare beneficiar. Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor sunt de aproximativ 42,8 milioane euro si se asigura de la bugetul de stat. 

Trei apeluri deschise pentru cereri de proiecte

 APDRP a lansat pe 3 septembrie 2012, sesiuni de cereri de proiecte pentru 3 masuri in cadrul PNDR. Este vorba despre:

 • Masura 221 „Prima impadurire a terenurilor agricole” , cu termen limita de depunere 28 septembrie 2012; Fonduri disponibile: 131.886.127,19 euro.
 • Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”, cu termen limita de depunere 28 septembrie 2012; Fonduri disponibile: 134.668.992 euro.
 • Masura 125 „Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii”, Submasura 125a, componenta 1 „Irigatii si alte lucrari de imbunatatiri funciare”, cu termen limita de depunere 15 octombrie 2012. Fonduri disponibile: 60.000.000 euro
  Pentru mai multe detalii si pentru a consulta Ghidurile Solicitantului, click aici.

Ghidul pentru investitii in sistemul de irigatii si alte lucrari de imbunatatiri funciare, publicat spre consultare

APDRP a publicat, spre consultare, Ghidul Solicitantului pentru Componenta 125a1) „Irigatii si alte lucrari de imbunatatiri funciare”, din cadrul Masurii 125 „„Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii”, Sub-masura 125 a) "Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii , PNDR.
Sesiunea de depunere a proiectelor urmeaza sa se deruleze in perioada 3-28 septembrie 2012, iar alocarea financiara aferenta va fi de 25.555.908 de euro.
Conform Ghidului, beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin aceasta linie de finantare sunt organizatiile/ federatiile de utilitate publica ale proprietarilor/ detinatorilor de terenuri agricole constituite in conformitate cu legislatia in vigoare.
Activitatile pentru care se poate primi finantare privesc modernizarea si/ sau retehnologizarea, inclusiv lucrari pentru statiile de pompare, de contorizare si alte lucrari de imbunatatiri funciare care sa asigure functionarea optima a sistemelor de irigatii.

Descarca Ghidul (spre consultare)

Prelungire termen Masura 141

In conformitate cu anuntul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, termenul pentru depunerea proiectelor de finantare in cadrul Masurii 141- "Sprijinirea fermelor agricole de subzistenta", a fost prelungit pana la data de 13 iulie 2012, ora 2012.

Detalii la pagina www.apdrp.ro

Prelungire termen de depunere proiecte masura 112

Vezi comunicat 

Prelungire sesiune masura 123

Fisa anunt

Ultima sesiune de depunere a proiectelor de instalare a tinerilor fermieri prin Masura 112

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit a deschis la 1 iunie 2012 sesiunea pentru depunerea proiectelor de instalare a tinerilor fermieri prin Masura 112 din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2007 – 2013.
Fondurile nerambursabile disponibile in aceasta sesiune, pentru finantarea proiectelor aferente Masurii 112 sunt de 120.886.096 de euro, fiind alocati acum toti banii disponibili pana la finalul perioadei de finantare, respectiv 2013.
Noul Ghid al Solicitantului include si modificari cu referire la exploatatiile agricole. Astfel, solicitantii care preiau mai multe exploatatii agricole de la o persoana (cedent), vor trebui sa preia integral cel putin una dintre exploatatiile agricole. Va fi preluata integral acea exploatatie care reprezinta peste 50% din totalul calculului Unitatilor de Dimensiune Economica (UDE).
O alta modificare se aplica in cazul absolventilor de liceu, scoli profesionale sau scoli de arte si meserii din promotia 2012, care doresc sa acceseze Masura 112. Astfel, in aceasta sesiune acestia pot depune la dosarul cererii de finantare doar adeverinta de absolvire a liceului, insa sunt obligati sa prezinte diploma de studii pana la data semnarii contractului de finantare.
In ceea ce priveste Planul de Afaceri, solicitantii fondurilor europene nerambursabile trebuie sa demonstreze ca dimensiunea fermei va creste cu minimum 4 UDE de la data semnarii deciziei de finantare.
Totodata, pentru proiectele de investitii ce vizeaza exploatatiile zootehnice, tinerii fermieri trebuie sa detina in exploatatia agricola constructii zootehnice adaptate cresterii animalelor si pasarilor.
Depunerea proiectelor aferente Masurii 112 se va face la Oficiile Judetene ale APDRP, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 14:00. Termenul limita al depunerii cererilor de proiecte pentru aceasta sesiune este vineri, 29 iunie 2012, ora 12:00.

Ghidul pentru un nou apel de proiecte dedicat tinerilor fermieri, publicat spre consultare

APDRP a publicat, spre consultare, Ghidul Solicitantului pentru Masura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul PNDR. Conform calendarului orientativ al lansarilor, apelul pe proiecte ar urma sa fie deschis in perioada 1-29 iunie 2012.

Descarca Ghidul (spre consultare)

Alocare fonduri pe masura 121- Modernizarea exploatatilor agricole

APDRP va deschide in perioada 17 aprilie-31 mai 2012 sesiunea pentru depunerea proiectelor aferente masurii 121-Modernizarea exploatatilor agricole.

Descarca ghidul solicitantului

Apel deschis pentru masura 122-Imbunatatirea valorii economice a padurii

Termenul limita pentru depunerea cererilor de finantare este 30 aprilie 2012.

Descarca ghidul solicitantului

PNDR: Versiunea finala a Ghidului pentru Masura 313 – turism in mediul rural

APDRP a publicat versiunea finala a Ghidului pentru Masura 313 „Incurajarea activitatilor turistice” din cadrul PNDR. Conform APDRP, varianta finala a ghidului a fost publicata sub rezerva aprobarii de catre Comisia Europeana a versiunii VIII a PNDR.
Descarca Ghidul

Apel proiecte pentru masura 41- Implementarea strategiilor locale

Ghidul solicitantului

Bani europeni disponibili pentru prima impadurire a terenurilor agricole

Fondurile sunt acoperite in proportie de 100% din bani publici (nu exista obligativitatea cofinantarii) si vor fi disponibile in cate patru sesiuni pentru depunerea proiectelor aferente Masurii 221 - „Prima impadurire a terenurilor agricole”. Pentru fiecare sesiune sunt disponibili cate 44 de milioane de euro.
Aceste fonduri vor fi acordate sub forma de plati directe acordate pe an si pe hectar, calculate in functie de forma de relief (campie, deal, munte). De exemplu, pentru impadurirea unui hectar de teren agricol, la campie, beneficiarul va primi 1.330 de euro.
Proiectele finantate prin Masura 221 pot include lucrari care sa previna pagubele produse de factorii naturali daunatori, sa reduca eroziunea solurilor, sa poata imbunatati capacitatea de retentie a apei si sa poata creste calitatea aerului. De asemenea, pot asigura producerea de biomasa, inclusiv masa lemnoasa de calitate, prin mentinerea sau, dupa caz, cresterea biodiversitatii. Pe scurt, prin Masura 221 se imbunatatesc conditiile de mediu in spatiul rural prin folosirea si gospodarirea durabila a terenurilor agricole.
Cu ajutorul acestei Masuri pot fi impadurite toate terenurile agricole la nivelul intregii tari. Exceptie fac pajistile permanente neafectate de procese de degradare a solului. Totodata, se poate asigura si impadurirea terenurilor agricole din jurul oraselor numai cu conditia respectarii cerintelor specifice ale acestei Masuri de finantare. Pot fi impadurite inclusiv terenurile care contin soluri nisipoase si/ sau mobile, terenurile din luncile raurilor, lunca Dunarii, dar si terenurile afectate de eroziune sau desertificare.
Prima sesiune de primire a proiectelor va fi deschisa in perioada 1 – 30 martie, a doua va incepe in 2 mai si se va termina pe 31 mai, a treia sesiune are loc in perioada 16 august – 14 septembrie, iar ultima se va desfasura in perioada 15 noiembrie – 14 decembrie.
Fisa masurii pe www.apdrp.ro
Sursa: APDRP

Agricultorii pot completa electronic cererea pentru subventiile europene

Incepand cu 13.02.2012, fermierii pot solicita subventii europene fara sa se mai depleseze la oficiile APIA, ei putand depune cererea direct online. APIA a pus la dispozitia beneficiarilor de subventii aplicatia IPA Online, accesibila pe site-ul www.apia.org.ro, prin intermediul careia fermierii deja inregistrati la APIA si care intentioneaza sa solicite sprijin in anul 2012 pot sa completeze electronic declaratia de suprafata, sa vizualizeze si sa actualizeze propriile parcele. De asemenea, fermierii isi pot digitiza parcele noi prin identificarea pe ortofotoplanurile disponibile in baza de date (LPIS) a APIA.
Pentru accesarea aplicatiei IPA Online, fermierii vor utiliza un numar unic de identificare a exploatatiei - primit in campania/campaniile precedente si existent in deciziile de plata - si o parola care se poate obtine de pe site-ul APIA.
Avantajele utilizarii IPA Online:
• fermierul nu mai are nevoie de harti pe hartie
• in urma digitizarii parcelei, sistemul masoara si afiseaza suprafata digitizata
• permite localizarea cu precizie mai mare a parcelei
• identificarea si posibilitatea de avertizare rapida cu privire la unele erori (diferente de suprafata, suprapuneri)
Ulterior, in baza invitatiei primite de la APIA, fermierul se prezinta la Centrul judetean/local APIA, pentru a completa un formular cu date de identificare ale exploatatiei si o anexa cu privire la schemele/masurile de sprijin solicitate.
Depunerea cererilor de plata pentru schemele/masurile de sprijin pe suprafata se deruleaza in perioada 1 martie - 15 mai 2012.

 

 

PNDR: 5.641 de tineri s-au instalat in mediul rural


Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) a contractat pana in prezent 5.641 de proiecte de investitii in mediul rural ale tinerilor fermieri, valoarea acestora fiind de 115,62 milioane de euro.
Interesul deosebit pe care Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri il ridica este demonstrat si de diversitatea activitatilor pe care tinerii fermieri le-au propus pentru finantare.
Astfel, 1.479 de proiecte au ca scop dezvoltarea de exploatatii agricole pentru culturile de camp, iar 2.698 vor primi finantare pentru ferme mixte (culturi si animale).
Un alt domeniu pe care beneficiarii s-au axat a fost cel legat de horticultura, fiind semnate contracte pentru 967 de cereri de finantare.
Cele mai putine proiecte vizeaza pasarile de curte, dar si cresterea porcilor, ca activitati de baza.
In ceea ce priveste distributia pe sexe a beneficiarilor Masurii 112, pana in prezent au solicitat finantare 3.382 de barbati si 2.259 de femei.
„Suntem multumiti de modul cum progreseaza Masura 112 si de interesul tinerilor pentru a-si dezvolta o activitate in agricultura. Sunt convins totodata ca vom epuiza toti banii alocati, iar scopul de a intineri forta de munca angrenata in acest sector va fi atins. Avem nevoie de tineri pentru a face agricultura competitiva” a declarat Mihai Gavril Vadan, directorul general al APDRP.
Din anul 2008, cand a fost lansata prima sesiune de cereri de proiecte aferente Masurii 112, au fost depuse 10.678 de cereri de finantare, in valoare de peste 221 milioane de euro, alocarea totala pentru aceasta Masura pana la finalul perioadei de implementare, respectiv 2013, fiind de 337,22 milioane de euro. APDRP a efectuat pana in acest moment plati de 74,23 milioane de euro.
Sursa: APDRP

 

Sesiune de depunere proiecte în cadrul axei Leader- GAL

Anunt sesiune proiect

Perioada pentru depunerea celei de a doua tranşe a cererii de plată va fi prelungită în cadrul măsurii 112

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a început demersurile pentru modificarea procedurii de contractare şi plată aferente Măsurii 112-Instalarea tinerilor fermieri.
Modificarea propusă priveşte prelungirea perioadei pentru depunerea cererii celei de a doua tranşe de plată, de la 30 de luni la 33 luni, în situaţii justificate. Demersul are la bază analiza privind implementarea acestei măsuri de investiţie cât şi solicitările beneficiarilor cu privire la imposibilitatea operării transferurilor de teren la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, transferuri care nu pot fi efectuate decât în perioada martie-mai a fiecărui an.
Modificarea procedurilor de contractare şi plată este în comformitate cu fişa Măsurii 112, care prevede un termen de maximum 36 luni din momentul semnării contractului de finanţare nerambursabilă, pentru verificarea condiţiilor de acordare a celei de a doua tranşe de plată cât şi pentru efecturarea plăţii către beneficiar.
Dacă în prezent, perioda de verificare a condiţiilor de acordare a celei de a doua tranşe de plată era de 6 luni din cele 36 de luni, în urma modificării această perioadă se reduce la trei luni, pentru situaţii justificate.

 

Calendarul masurilor de finantare PNDR pe anul 2012

Catalog

Noi reglementări privind alocările financiare pentru măsurile de dezvoltare rurală cofinanţate prin PNDR

Guvernul a aprobat modificarea şi completarea HG nr 224/2008 privind stabilirea cadrului general de imlpementare a măsurilor cofinanţate din FEDER în perioada 2007-2013.
Noua hotărâre reglementează actualizarea alocărilor financiare pentru măsurile de dezvoltare rurală cofinanţate prin PNDR, în contextul noilor modificări aprobate de către CE cu provire la posibilitatea realocării de fonduri între măsurile din cadrul altor axe sau aceleaşi axe.
Astfel,  hotărârea îşi propune direcţionarea sumelor de la măsurile mai puţin accesate către măsurile lansate recent sau cu o cerere ridicată.
Totodată, hotărârea prevede posibilitatea decontării cheltuielilor de consultanţă pentru întocmirea cererii de finanţare integral, în cadrul unei singure tranşe de plată, prin excepţie de la regula privind plata proporţională a cheltuielilor de consultanţă şi pentru managementul proiectului.
O altă modificare aprobată vizează reglementarea condiţiilor de obţinere a garanţiilor bancare sau echivalente de către Grupurile de Acţiunea Locală pentru acordarea de către APDRP a avansului de 20% aferent costurilor de funcţionare şi dobândirii de competenţe în conformitate cu noile prevederi ale PNDR aprobate de CE.
Astfel, Grupurile de Acţiune Locală li se asigură condiţii de accesare a fondurilor comunitare similare cu ale celorlate categorii de beneficiari ai PNDR.

 • Finantari prin PNDR
 • Finantari prin PNDR
 • Finantari prin PNDR
 • Finantari prin PNDR
 • Finantari prin PNDR
 • Finantari prin PNDR
 • Finantari prin PNDR
 • Finantari prin PNDR